Eurocross Assistance draagt calamiteitencoördinatie over aan SOS International

Eurocross AssistanceNa een jaar coördinatie draagt Eurocross de coördinatie van calamiteiten en rampen in het buitenland over aan SOS International. Donderdag 31 maart vindt in Amsterdam de overdracht plaats, waarbij Eurocross Assistance symbolisch de rode calamiteitentelefoon aan SOS doorgeeft. Vanaf vrijdag 1 april is SOS International coördinerend alarmcentrale.
Eurocross kijkt terug op een druk rampenjaar. In totaal kreeg de alarmcentrale te maken met 37 incidenten waar Nederlanders bij betrokken waren. Eurocross coördineerde bij 5 calamiteiten de hulpverlening en stuurde 3 keer een hulpteam naar de rampplek. Teams zijn ingezet na de overstromingen in Zuid-Frankrijk (juni 2010), na een busongeval in Noord-Frankrijk (augustus 2010) en na een busramp in Peru (december 2011). Eurocross bezocht de slachtoffers ter plaatse, verleende psychische bijstand, zorgde voor repatriëring van de slachtoffers en hield intensief contact met verwanten en betrokkenen. 13 calamiteiten werden veroorzaakt door een natuurramp zoals een aardbeving, Tsunami, orkaan of overstroming. In 8 gevallen was er sprake van een verkeersongeval en bij 4 incidenten was brand de oorzaak.
Achtergrond informatie Protocol Coördinatie Calamiteiten: Ieder jaar neemt een van de vier grote Nederlandse alarmcentrales de landelijke coördinerende rol op zich bij grote calamiteiten en rampen in het buitenland. Dit roulatiesysteem is onderdeel van het Protocol Coördinatie Calamiteiten, dat door de Nederlandse alarmcentrales is opgesteld. Het doel: snelle, efficiënte hulpverlening en centrale coördinatie. Het protocol bepaalt onder meer dat landelijke coördinatie in gang wordt gezet bij calamiteiten waarbij meer dan acht Nederlanders betrokken zijn. De dienstdoende alarmcentrale verzorgt de registratie van persoons- en calamiteitgegevens en zorgt voor hulpverlening aan personen die door een calamiteit zijn getroffenen (w.o. repatriëring, het vervoer van stoffelijk overschot en/of de overkomst van familie). Daarnaast de alarmcentrale hét centrale aanspreekpunt voor alle betrokkenen (w.o. familie, alarmcentrales en pers). (Bron: Persbericht Eurocross Assistance)