Europeesche schept duidelijkheid over Mexicaanse griep

Europeesche ReisverzekeringenOm onduidelijkheden weg te nemen bij de verzekerden en haar relaties heeft de Europeesche een vragen en antwoordenlijst opgesteld. In deze Q&A lijst wil de verzekeraar helderheid verschaffen ten aanzien wat wel en wat niet is gedekt door de verzekeraar. De Eeuropeesche geeft in dit overzicht aan dat het de Mexicaanse Griep bij haar reisverzekering en annuleringverzekering net zo behandeld al elke andere griep. Wel zijn aanvullende bepalingen opgesteld voor die gevallen waarin verzekerden op last van autoriteiten (Buitenlandse of Nederlandse) tijdelijk in quarantaine worden geplaatst. Deze aanvullingen gelden echter alleen voor individuele gevallen en niet voor het in quarantaine plaatsen van een hele regio of zelfs een geheel land. Om de standpunten duidelijk te maken beschrijft de verzekeraar een aantal situaties. Aan de hand van deze situaties moet het voor een iedere duidelijk worden wanneer men wel en wanneer men niet gebruik kan maken van de reisverzekering of annuleringsverzekering. In totaal worden vier hoofd situaties behandeld. Per hoofdsituatie worden een aantal varianten op het thema besproken. Zie voor meer en de actuele informatie over de Mexicaanse Griep en de Europeesche verzekeringen de site van de verzekeraar. www.europeesche.nl